Welkom op de site voorlichting participatiewet en onderwijs

Deze site geeft u veel informatie over de participatiewet en de gevolgen die deze wet heeft voor de leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

De beide landelijke verenigingen voor Praktijkonderwijs en (voortgezet) Speciaal Onderwijs, LWV PrO en LECSO, zijn gestart met een voorlichtingscampagne over de nieuwe Participatiewetgeving die per 1 januari 2015 van kracht is gegaan. Deze site is daar een hulpmiddel bij.

Er zijn handige voorlichtingsmaterialen en onderwijsinstrumenten ontwikkeld en er wordt met behulp van ambassadeurs voorlichting aan scholen gegeven. Op die manier worden docenten en begeleiders goed geïnformeerd en kunnen daarmee ook ouders en jongeren goed voorbereid worden op de uitvoering van de participatiewet.

Opdrachtgevers van deze gezamenlijke voorlichtings-campagne: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Het Landelijk werkverband Praktijkonderwijs, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.

Wij hopen dat u op deze site alles kunt vinden wat u zoekt over de partcipatiewet. Schroomt u anders niet om contact met ons op te nemen.

Arend Zondag, projectleider namens LWV PrO
Eric Rietkerk, projectleider namens LECSO

 

 

 

 

WPW494_participatiewet_mannetje.png

Actueel

Bent u als (stage)coördinator, -docent of mentor werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Wilt u bijgepraat worden over de actuele wijzigingen in de Participatiewet en de Wet Banenafspraak, zodat u de uitstroom van uw leerlingen naar beschut werk of een garantiebaan...

Latest tweets